Misja

Naszą Misją jest szeroko pojęta i kompleksowa pomoc osobom zadłużonym. Pomoc, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej niezależnie od tego, czy zadłużenie danej osoby ma charakter zawiniony czy też nie.

Pomoc osobom zadłużonym świadczona jest w szczególności poprzez:

Zostań partnerem